En typisk radiohytt från 1940-talet för svenska oceangående fartyg

Foto Tekniska museet

Bilderna är från gamla Telemuseet där en 40-tals radiohytt var utställd. Utrustningarna finns nu i Tekniska Museets förråd. Först en snabb vandring runt och sedan kommentarer till de enskilda objekten. På ett bord till vänster står en skrivmaskin. På skotten hänger Stationslicensen och diverse tabeller instruktioner samt kartor.Bredvid skrivmaskinen står en signalgenerator och på skottet ovanför hänger autoalarmapparaten. därefter är kortvågsmottagaren MK46 placerad. Bakom mottagaren ser man talröret till bryggan.Sedan kommer långvågsmottagaren ML52? borde vara ML46. På skottet ovanför finns mottagarcentral och nödbelysning. På arbetsbordet sitter två morsenycklar och på skottet ovanför hänger reservmottagare ER65, Teckengivare och bokhylla. På bordet finns också en räknesnurra och ett sändarrör i reserv.

Bild 2 domineras av huvudsändaren MS300B från SATT (Svenska Aktiebolaget Trådlös Telegrafi). Till vänster om huvudsändaren finns pådrag och laddningstavla. Till höger hänger gnistsändaren med antennavstämning och konstantenn. På golvet står en livbåtsstation och på en låda står en ML46 mottagare som borde ersätta ML52:an. Normalt brukade här också stå drakantennen till livbåtsstationen.

Kommentarer:

Skrivmaskinen var ett viktigt verktyg för telegrafisten. För att klara blanketter av olika storlek och format var skrivmaskinen i radiohytten försedd med extra bred vals. Det var telegrafisten som ansvarade för underlaget till inklareringarna. Autoalarmapparaten StrixN3 som utlöser alarm om den tagit emot minst 4 signaler bestående av 4 sek nyckling 1 sek mellanrum.

Signalgenerator för test av autoalarmen.

Kortvågsmottagaren MK46 var en impopulär apparat bl a för oförutsägbara frekvenshopp och dålig känslighet.

Långvågsmottagaren ML52 installerades för att klara kravet på utrustningen att vara i körbart skick. Den naturliga långvågsmottagaren är ML46 och den finns på bild 2. Stationsuret visar GMT (Greenwich Mean Time) och har tystnadsperioderna varje halvtimma inlagda.