Telegrafi trafik mellan fartyget m/s Avasaksa sdfa och Göteborg Radio SAG

Till hemsidan

Telegrafist Arne Östlund vid trafikexpedition på Göteborg Radio.
Telegrafist Evert Tryding på m/s Avasaksa.


Telegram till rederiet via Göteborg Radio ~ m/s avasaksa nr 3 ck 5 21 0730z - malmfartyg stockholm - eta narvik 1800 - sellman + k

QTO MS Avasaksa (sdfa) meddelar Göteborg radio (SAG) att hon lämnar Göteborg med destination Narvik och att radiostationen åter är öppen.