MS Avasaksa raporterar till Göteborg Radio att hon lämnar Göteborg med destination Narvik.
<bgsound src="tgf04.mp3">
sag sag de sdfa sdfa qto gbg bnd nvk k

Mottagaren på bilden är en Hagenuk Ue11 och telegrafisten är jag.
Sänd ett telegram
Back