ST300 var en vanlig huvudsändare på svenska fartyg under 40 0ch 50-talet. Den saknade emellertid gränsvåg och stationerna kompletterades därför ofta med en gränsvågsstation AKH4.
<bgsound src="sgdn.mp3">
MS Torsholm anropar MS Fernebo och frågar om signalstyrka.
sezi de sgdn qsa? k

Back