HMS FALKEN
SBCH
Till hemsidan
Radioutrustning

Falken är byggd 1946-1947 på Marinverkstäderna i Stockholm med måtten 28x7,3x4,2m och deplacement på 218 ton. På bilden ser man att Falken är skonert riggad och på bilden är alla segel satta utom bredfocken. Jag mönstrade på i Göteborg den 17 juni 1956 som radioman och hade nöjet att få vara med om det första Tall Ship Race som gick från Torbay till Lissabon. På hemvägen råkade vi ut för en svår orkan med vindhastigheter på 47 m/s. Utförliga reseberättelser finns i böckerna För fulla segel och Marinens skonerter.

I år 2006 firar man 50 års jubileum för Tall Ship Race. Hemma i Sverige bjöd Marinen på veteranseglingar i Karlskrona och Göteborg. I Lissabon var det medaljutdelning av försvarsministern och man bjöd på fin middag för veteranerna. Vi var fyra veteraner från Sverige tre från Falken och en från Gladan.
      Gladan och Falken på strömkajen under Tall Ships Race 2007.


Back