<bgsound src="sbch.mp3">
HMS Falken anropar HMS Gladan och frågar om hon är beredd att ta emot trafik.

sbcg sbcg de sbch sbch qrv? k

Radiostationen på Falken var en Marconi Transartic II som hade långvåg, gränsvåg och kortvåg upp t o m 12 MHz. Bilden är på en något äldre version (Transartic I). Utrustningen användes mest på större trålare. Anläggningen gick på 24 volt och var ansluten till Falkens reserv batteri som sköttes av en maskinist (högbåtsman). Han hade ansvaret för att batteriet var full laddat. Radiostationen drog vid sändning upp mot 20 Amper. När jag sände stod maskinisten vid gallerdörren till radiostation och skrek sluta. Jag tog upp problemet med förste officeren som löste det med att lägga ansvaret för reservkraften på mig. Jag kollade batteriet efter varje sändning beträffande vätskenivå på cellerna och startade hjälpkärran och laddade vid behov. I handelsflottan har telegrafisten det fulla ansvaret att sköta radiostationens nödbatteri.
Idag år 2006 har skonerterna Skanti transceivrar TRP 8255 för gränsvåg och kortvåg. Man har också satellit standard C , VHF och NMT 450 med antenner högst upp på stormasten.

Back