Bilden är från Radiomuseet i Göteborg
Om det inte hörs några signaler klicka på bilden.
<bgsound src="sdyn.mp3">
Detta är ett exempel på hur ms Vistasvagge frågar Göteborg Radio om könummer.
sag4 sag4 de sdyn sdyn qry? k

På bilden ovan från höger till vänster ser man huvudsändare ST 450, livbåtsstation RBS 45,laddningstavla och gnistsändare GS 200 med antennavstämningsenhet AVH 4.

Back