M/S FERNEBO
SEZI
Till hemsidan

Bilden och klickbilden är från Sjöfartsmuseet i Göteborg

Fernebo var byggd på Lindholmen i Göteborg 1945 och var på 2190 ton DW. Hon tillhörde rederi AB Ferm, som var Broströms första rederi och hon hade Kristinehamn som hemort. Skeppare var Präst Olle. Vi seglade för Orientlinjen på östra Medelhavet. Jag mönstrade på i Göteborg den 29 feb 1960. Fartyget var till salu och Vi låg i Karlskrona för en svensk köpares besiktning och allt gick bra tills köparen såg en man i overall med texten METALOCK på ryggen. Köparen kollade snabbt var man använde kallmetall någonstans och så blev det ingen affär.

Fernebo var på 1288 brt och var därmed inte skyldig att ha radiotele-grafistation och mönstrad telegrafist.

En episod som jag minns från Karlskrona var att när jag gick iland med förste maskinisten så började det ryka häftigt ur skorstenen. Jävla chief han har startat hjälpkärran sa maskinisten som hade lagt limpor med cigaretter i avgassystemet till hjälpkärran. Den 13 juli 1960 såldes Fernebo till ett rederi i Rochester för ca 1,3 Mkr. Fernebo skrotades mars 1981 i Perama.

Besättningslista(Crew List)