Bilden är från Radiomuseet i Göteborg
Om inga signaler hörs vänta lite och klicka sedan på bilden.

<bgsound src="sezi.mp3">

MS Fernebo svarar på MS Torsholms fråga om signalstyrka.

sgdn de sezi qsa 4 k