M/S SPARREHOLM
SHET
Till hemsidan
Foto: Tomas Johannesson, Viken

Sparreholm var en mycket vacker båt byggd på Kockums i Malmö 1944 på 6350 ton DW. Med sina 7100 hk kunde hon göra 17 knop. Jag mönstrade på Sparreholm den 4 juli 1960 i Göteborg. Vi gick till Norrköping där vi lastade 1000 ton sand som ballast. Något dygn före Montreal dumpade vi sanden i havet. Sparreholm sattes nu in på sockertraden som kallads så för frakterna av socker från Kuba till USA.

Resan började i Montreal och sedan följde t ex Hallifax, Boston, Jacsonville, Havana, Vera Cruz, Tampico, Corpus Christi, Galvestone, Houston, New Orleans, Tampa, Baltimor och så tillbaka till Montreal. Hela rundresan tog ca 5 veckor och jag hann med tre rundresor. Längsta hamntid brukade bli i Havana där Castro nu kommit till makten sedan diktatorn Batista hade flytt. Det var fortfarande glada dagar för sjömännen då turisterna hade lämnat ön och svarta börs kursen på US dollar var mycket hög.

Vi gick tillbaka till Göteborg och då hade jag fått nog av Nordatlanten och mönstrade av den 15 dec 1960.

Radioutrustningen på Sparreholm var följande: Huvudsändare SRT ST300
Gränsvågssändare AKH4
Huvudmottagare SRA ML46 och SRT MK46
Reservsändare gnist
Reservmottagare ER65


Kommandobryggan Sparreholm

Jungfruresan 1944 med första bananlasten
till Sverige under kriget. Lyssna till radiopro-grammet.

Besättningslista (Crew List)

Gnisten fyller 25 år