S/S MURCIA
    SEVA
Till hemsidan

Jag visste nu att jag inte ville gå på Nordatlanten och inte med malm eller olja. Efter nyårsdagen ringde jag Svenska Lloyd för att kolla läget. Jag fick omedelbart svaret att jag var anställd fr o m nu 2 jan 1961 med lön och traktamente tills lämplig båt dök upp. Jag längtade ut och ringde regelbundet till rederiet men det fanns inga vakanser men så blev ss Murcia ledig och äntligen den 14 feb 1961 kom jag ut och ner till Lissabon (länk) som jag hade saknat.
S/S Murcia ex Fodal byggdes 1948 i Fredriksstad. Hon var på 3550 ton dw. Maskinen var 4 cyl Comp. (FMV) på 3000 iHk.1950 köpte Svenska Lloyd fartyget och hon seglade sedan Östersjön - Västra Medelhavet fram t o m 1963, därefter hade hon finsk flagg, cypriotisk och slutligen dubaisk flagg.

I augusti 1972 drev hon på land nära Port Louis, Mauritius under en cyklon. Det var en fin båt. Ångmaskinen gjorde att fartyget seglade tyst och vibrationsfritt. Tyvärr var hon oekonomisk eftersom hon brände nästan 20 ton olja per dygn och fordrade 3 män maskinist, smörjare och eldare på vakt. Motsvarande storlek på fartyg med dieseldrift förbrukade ca 7 ton. På Murcia träffade jag min blivande hustru.

Besättningslista (Crew List)

Prislista