Bilden till vänster på ST40/100 är från Radiomuseet i Göteborg. Till höger är en dålig bild på ST175.
Om inga signaler hörs vänta lite och klicka sedan på bilden.
<bgsound src="seva.mp3">

Detta är ett exempel på hur telegrafisten på ss Murcia ropar upp Lissabon Radio och ber att få sända två telegram.

CUL CUL DE SEVA SEVA QTC 2 K

Sändaren på bilden är en Standard Radio ST100/40 med långvåg 410-512 kHz 100 W samt gränsvåg 1,6-3,5 MHz 40 W. På Murcia fanns dessutom en kortvågssändare jag tror det var en ST175.