Bilden är från Radiomuseet i Göteborg
Om inga signaler hörs vänta lite och klicka sedan på bilden.
<bgsound src="skot.mp3">
MS Algeria kollar med Casablanca Radio om det finns trafik.
cnp de skot qru? k

Vad gäller radiostationen på Algeria kommer jag inte ihåg till alla delar. Huvudsändare var troligen ST40/100 för långvåg och gränsvåg plus en kortvågssändare ST150?. Kortvågsmottagare var SRT MK46 och långvåg- och gränsvågs-mottagare SRA ML46. Reservmottagare var ER65 och autoalarm troligen Strix N3. På bilden syns från vänster Mk46, mottagarcentral, ML46 teckengivare samt ER65. Nödbatteri var 65 V NIFE och reservsändare en gnistsändare t ex GS200 tillverkad på Telegrafverket Radiobyrån.
Back