MARINEN

Sorry only in Swedish

Tiohuggare


Jag mönstrade den 22 februari 1955 i Ystad och blev uttagen till radiotelegrafist. Den 26 juli 1955 ryckte jag in tillsammans med ca 1200 andra unga män. Det började inte så bra en stins i småland blev ihjälslagen i samband med bråk vid inryckningen. Vi placerades alla på förläggning Sparre. Vi var 25 man på varje lucka och var 100 man som delade på hygienrum. Vi låg på halmmadrasser. De första 10 dagarna fick vi inte lämna området. Vi lärde oss att hälsa och marschera och dylikt medan man också testade om vi var lämpliga för det vi var uttagna för. Trots att vi var så många fungerade allt inklusive mat och utrustning.

Efter de första 2 veckorna blev vi som var uttagna till radiotelegrafister omplacerade till radioskolan som tillhörde bataljon af Trolle. Här var standarden högre än på Sparre och utbildningen började med morse och radioteknik men också med rodd och knopslagning vi skulle ju bli sjömän. Efter lördagsmarschen på stan blev vi lediga till måndag morgon och då gick jag oftast till Skönstavik och l ånade en segeleka.

Den sköna sommaren 1955 tillbringade jag och de andra eleverna på radioskolan många timmar med att ro 10-huggare. En mycket intressant upplevelse.

Efter rekrytskolan började utbildningen för telegrafist certifikat och någon gång i mitten av mars kom Malmgren och Lenberg till Karlskrona och examinerade oss. Med färskt cert på fickan åkte vi till Berga Örlogsskolor för en militär signalistutbildning på en månad och därefter blev vi korpraler och placerades ut i organisationen. Jag kom till Vaxholm Radio och två månader senare blev jag kommenderad till HMS Falken . Med Falken kom jag till England och Portugal. Om detta finns på andra sidor på sajten.
En summering av värnpliktstiden är mycket positiv.
Mat , kläder och dagersättning i slutet med sjötillägg
Utbildning till radiotelegrafist och god träning beträffande radiotrafik
Sjö- och hamn-vana
Kocken lärde mig smak och verkan av olika spritsorter. Innan visste jag ingenting om torra drinkar t ex och jag hade inte ens hört talas om Nicholsons salva.
Jag var när jag muckade väl rustad för telegrafistjobbet i handelsflottan. De fartyg som drabbades finns beskrivna här på sajten.