VAXHOLM RADIO
SAF
Till hemsidan

Vaxholm radio. telegrafist Olav Timlin (Larsson)

Mellan den 17/4-56 och den 16/6-56 tjänstgjorde jag som radiotelegrafist på Vaxholm radio.
Vaxholm radio var isbrytardirektörens station för kommunikation med isbrytarna. Israpporterna kunde vara mycket långa och gav god träning i telegrafi.

Vaxholm radio var också Chefen för Marinens station och hade därför ansvaret för radiosam-bandet med drottning Elisabeths Brittania vid drottningens Sverige besök 1956. Jag hade 4-8 vakten och allt var lugnt Brittania hade kontakt med jagar-eskorten och fått lots men då brakade helvetet löst. Mästerlotsen hade inte lotsat på flera år och Brittania gick på grund. Strax efter började det ropa på alla radiokanalerna, teleprintern rasslade och telefonerna ringde och det dröjde innan förstärkningen som sov kom till undsättning. Brittania kom loss och forcerade med jagarna för att hålla tidplanen. Massor av bryggor längs farleden förstördes.

Vaxholm radio stängdes 1960 och var demonterad så sent som 1975. För den som är intresserad av kuststationer rekommenderar jag boken "Svenska marina kustradiostationer En historik 1900-2000" av Arne Ahlström. Boken är utgiven av Försvarets Historiska Telesamlingar. ISBN 91-79442-081-8.