Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund
Till hemsidan1956 Signal Dödvikt Byggår
Abisko
SHMN
13040
1955
Arjeplog
SHWA
13040
1956
Kajtum
SFZT
6040
1943
Kalix
SLQA
5015
1913
Karesuando
SKJA
6050
1946
Karmas
SGYT
6060
1944
Kengis
SFYA
6040
1943
Kiruna
SDKN
8300
1921
Kvikkjokk
SIVT
6050
1945
Laidaure
SMON
8660
1923
Luossa
SFNT
8720
1923
Nuolja
SIXA
10450
1923
Pajala
SHQA
15650
1951
Porjus
SGJA
10650
1950
Raunala
SJOA
12100
1946
Rautas
SHZT
12100
1944
Saggat
SFUT
8980
1943
Sarek
SFMT
8980
1942
Suorva
SGOT
9020
1944
Tarfala
SJXN
25930
1953
Vasara
SDBN
21750
1954
Vassijaure
SDPA
21700
1954
Vistasvagge
SDYN
21400
1955
Vittangi
SLHA
21600
1953

Trafikaktiebolaget Grängesberg-Oxelösund bildades 1896 men det var först efter övertagandet av Rederiaktiebolaget Luleå-Ofoten med tre ångfartyg som bolaget började med rederiverksamhet. Jag seglade i Grängesfartyg 1956 - 1958. Under den här perioden seglade malm-tanker fartygen huvudsakligen med olja. Resten av flottan gick på stenfarten (malm och kol).

Gränges var ett mycket generöst bolag och personal ansvarig för oss telegrafister var kapten Dalqvist, en hedersman. Telegrafisten hade inte hand om löneräkningar men övrigt skrivarbete såsom inklareringar med därtill hörande listor föll på hans lott. De Grängesbåtar som jag seglade med var utrustade för meterologiska rapporter som sändes var 4:de timma utom en som styrmannen tog och som telegrafisten sände tillsammans med sin egen rapport. Dessa obs-telegram sändes mest över icke kommersiella stationer såsom Coast Guards kuststationer. Man skulle hämta ytvatten (ibland kom sjöberg frivilligt in med åtskilliga ton av den varan), kolla vindriktning, vindstyrka, molntyp, molnhöjd daggpunktstemperatur etc.

När det gäller spriten så var rutinerna olika i de olika rederierna: I Gränges hade överstyrman ansvaret för däcksfolket, Maskinchefen sålde till maskinfolket och steward till resten. Missbruk förekom både med knark och sprit. Traden var illa omtyckt och det var svårt att få folk till alla lediga platser. Sociala myndigheter hade fått för sig att ungdomar med problem skulle må gott av en uppfostran till sjöss. Okunnigheten om hur ett fartyg med sitt manskap fungerar var stor.

Kommandobryggan om Gränges