Ångbåtsrederiaktiebolaget FERM
Till hemsidan

Ångbåtsrederiaktiebolaget FERM bildades 1882 och är det första Broströmsrederiet. 1956 omfattade flottan 6 fartyg. När jag var på Fernebo 1960 var fartyget utchartat till Svenska Orientlinien.

Fernebo med ett bruttotonnage på mindre än 1600 ton var därmed inte radiotelegrafi pliktigt men var utrustat med telegrafistation och mönstrad telegrafist.

Signal Dödvikt Byggår
Falster
SFEJ
1504
1949
Ferm
SLAK
1275
1936
Fermland
SHUN
15810
1951
Fernebo
SEZI
2190
1945
Ferroland
SFWN
12620
1943
Fryken
SDIE
1225
1938